Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Kompetentne wsparcie dla wymagających.

Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów to jedna z wiodących kancelarii prawnych w województwie zachodniopomorskim, świadcząca profesjonalne usługi prawnicze dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Kancelaria kontynuuje tradycje zapoczątkowane w 1992 roku przez Profesora dr hab. Teodora Skotarczaka - adwokata, doradcę podatkowego i radcę prawnego z wieloletnią praktyką zawodową, obecnie notariusza i autora cenionych publikacji naukowych.

Od 2006 roku wspólnikami Kancelarii są dr Maciej Skotarczak i dr Bartosz Dąbrowski. W 2008 roku wspólnikiem Kancelarii będącej spółką cywilną został dr Zbigniew Olech. Sukcesywne powiększanie zespołu pracowników i współpracowników oraz obszarów zainteresowań i praktyki prawniczej zaowocowało przekształceniem SDO spółki cywilnej w SDO spółkę partnerską. Zwieńczeniem zmian związanych z rozwojem Kancelarii było przystąpienie do spółki w 2014 roku nowego partnera – adwokata Michała Myślickiego oraz podział na Działy, uwzględniające specjalizacje i doświadczenie prawników.

Jesteśmy stabilnym, doświadczonym i posiadającym wieloletnią praktykę zespołem specjalistów świadczących usługi w zakresie obsługi przedsiębiorców, administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Zlecone usługi wykonujemy profesjonalnie i terminowo. Jesteśmy cenieni i polecani z uwagi na skuteczność, zaangażowanie oraz dbałość o komunikację z Klientem.

Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką poszczególnych działów Kancelarii.

 

pracownicy-sdo---grupa-18-03-v3

Blog

 • Wernisaż "Wolontariat hospitacyjny w obiektywie"

  04.09.2017

  wernisaz plakat

  Serdecznie zapraszamy na wernisaż pn. "Wolontariat hospitacyjny w obiektywie".

  Wystawa przedstawia obrazy bezinteresownej pomocy dzieciom - pacjentom hospicjum. Dzięki takiej pracy życie małych pacjentów hospicjum nie jest ponure - przeciwnie pozwala chociaż na chwilę oderwać myśli od trosk.

  Na wystawę zapraszamy do Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia (ul. Tadeusza Wendy 14, Szczecin) 28 września 2017 r., o godzinie 18.

  Wydarzenie jest ważne dla naszego zespołu także z tego powodu, że Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych jak i sam wernisaż objęty jest wsparciem pro bono Kancelarii Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy, w które szczególnie zaangażowana jest nasza koleżanka - Małgorzata Ostapowicz.

   

   

   

 • SDO Nowe Technologie

  01.09.2017

  SDO Nowe Technologie

  Wciąż się rozwijamy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów w ramach Kancelarii Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy powstała nowa sekcja - SDO Nowe Technologie.

  Specyfika tej dziedziny prawa sprawia, że naszymi klientami są nie tylko podmioty z sektora IT czy branży e-Commerce, ale także agencje marketingowe, modelki, artyści czy po prostu konsumenci. Często dochodzi do sytuacji, w których tradycyjne instytucje prawa muszą być stosowane w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

  Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej przy realizacji dużych projektów z branży nowych technologii, posiadamy umiejętność pracy interdyscyplinarnej oraz wiedzę, także w zagadnieniach technicznych. My po prostu rozumiemy IT. W ramach sekcji świadczymy pomoc prawną w m.in w zakresie:

  - ochrony danych osobowych,

  - ochrony własności intelektualnej,

  - e-Commerce,

  - pozyskiwania i ochrony informacji,

  - dochodzenia roszczeń,

  - zwalczania nieuczciwej konkurencji.

  Oprócz świadczenia pomocy prawnej oferujemy naszym Klientom również specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, praw autorskich czy ochrony informacji.

  Zapraszamy na www.prawoNT.pl

 • Restrukturyzacja - szansą dla zadłużonych przedsiębiorców

  21.08.2017

  malgorzata leczynska-smoter

  Małgorzata Łęczyńska-Smoter

  radca prawny

  e-mail: mleczynska@sdo.com.pl

  W mediach szeroko komentowane było wprowadzenie tzw. upadłości konsumenckiej, tymczasem warto podkreślić, że do obowiązujących przepisów wprowadzono zasadnicze zmiany w zakresie możliwości ratowania przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Z dotychczasowej ustawy prawo upadłościowe i naprawcze do odrębnej ustawy przeniesiono bowiem regulacje dotyczące restrukturyzacji, znacznie je przy tym rozbudowując.

  Ustawa – prawo restrukturyzacyjne przewiduje obecnie cztery postępowania restrukturyzacyjne:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • Przyśpieszone postępowanie układowe,
  • Postępowanie układowe,
  • Postępowanie sanacyjne.

  Wybór jaki ustawa daje przedsiębiorcy co do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego uzależniony jest głównie od sumy zobowiązań spornych. Istotne również jest to, że przedsiębiorca posiada zasadniczy wpływ na przebieg postępowania, ponieważ np. postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzi on sam, ściśle współpracując z doradcą restrukturyzacyjnym, którego sam wybiera (doradca restrukturyzacyjny nie jest narzucony przez sąd).

  Zasadniczo wszystkie wszczynane postępowania restrukturyzacyjne służą doprowadzeniu do zawarcia układu pomiędzy przedsiębiorcą a jego wierzycielami. Wskazać bowiem należy, że układ wiąże z reguły większość wierzycieli, co ma zdecydowaną przewagę nad negocjowanymi przez przedsiębiorcę licznymi, osobnymi porozumieniami czy ugodami z licznymi kontrahentami.

  Zaznaczyć należy, że to przedsiębiorca decydujący się na restrukturyzację wskazuje warunki na jakich ma być zawarty układ (tzw. propozycje układowe), które mogą obejmować w szczególności:

  • odroczenie terminu wykonania zobowiązań,
  • rozłożenie spłaty na raty,
  • zmniejszenie wysokości zobowiązań, czyli ich redukcje,
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
  • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

  Do zalet postępowania restrukturyzacyjnego należy zaliczyć także m.in. zawieszenie terminów płatności zobowiązań objętych układem, co oznacza, że toczące się postępowania sądowe ulegają zawieszeniu, a na majątku przedsiębiorcy nie można np. ustanowić hipoteki przymusowej. Po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego kontrahenci nie mogą wypowiedzieć przedsiębiorcy umów dzierżawy, leasingu czy kredytu. Co więcej, decyzją sędziego komisarza mogą zostać uchylone dokonane wcześniej zajęcia rachunków bankowych. Ważną zaletą jest również to, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym biorą również udział zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.

  Powyższe prowadzi do konkluzji, że niemal w każdym przypadku, zamiast czekać do momentu w którym możliwe będzie wyłącznie prowadzenie upadłości i ostateczna likwidacja majątku przedsiębiorcy. warto podjąć próbę ratowania swojego przedsiębiorstwa poprzez postępowanie restrukturyzacyjne.

   

 • 38. PKO Półmaraton Szczecin

  21.08.2017

  Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria już po raz kolejny wspiera biegaczy i ponownie ma zaszczyt być sponsorem 38. PKO Półmaraton Szczecin, który odbędzie się już w tę niedzielę.

  Jest to największa impreza tego typu w regionie. W samym półmaratonie udział będzie brało ponad 2300 zawodników.

  Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników. Życzymy dobrej pogody i pobicia życiowych rekordów!

  Partnerzy zarządzający oraz pracownicy SDO są aktywni nie tylko w sferze stricte zawodowej, ale są także czynnymi sportowcami uczestniczącymi w zmaganiach maratońskich czy triathlonowych.

  Dlatego widzimy się w niedzielę nie tylko na starcie, ale też na mecie 

 • Mandat członka zarządu trwa pomimo upływu jego kadencji

  02.08.2017

  malgorzata leczynska-smoter

  Małgorzata Łęczyńska-Smoter

  radca prawny

  e-mail: mleczynska@sdo.com.pl

  Mandat członka zarządu trwa pomimo upływu jego kadencji. Taka konkluzja wyłania się z jednego z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 72/16) w której sąd jednoznacznie przesądził, że ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 KSH jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

  Powyższa uchwała dotyczy mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, niemniej należy zwrócić uwagę, że przepis art. 386 § 2 KSH nakazuje do zarządu stosować w sposób odpowiedni przepisy o kadencji rady nadzorczej. Uznać zatem należy, że wskazane przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięcie znajdzie zastosowanie również do wskazania momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej. Wyraźnie należy zaznaczyć, że nic nie stoi również na przeszkodzie, aby sposób obliczenia długości kadencji członka zarządu, w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale stosować, do członków organów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością.

  Sąd Najwyższy uznał, że każdy z członków sprawuje funkcję, aż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Takie stanowisko Sądu prowadzi do konkluzji, iż okres w którym osoba pełni funkcję w organie podlega wydłużeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym kończy się kadencja, a zatem przedłuża mandat członka organu.

  Komentarz Kancelarii SDO.

  Wskazać zatem należy, że Sąd Najwyższy jednoznacznie przyjął, iż mandat członka zarządu trwa pomimo upływu jego kadencji. Wyrażone przez Sąd Najwyższy stanowisko ułatwi funkcjonowanie tym spółkom kapitałowym, w których z przyczyn niejednokrotnie niezależnych od członków zarządu, nie jest możliwe odbycie zgromadzenia wspólników, czy też walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które mogłoby powołać nowy zarząd. Z punktu widzenia  obrotu gospodarczego, rozwiane zostały wątpliwości co do tego, że w razie nieodbycia zgromadzenia zatwierdzającego ostatni rok obrotowy działalności spółki, osoba zasiadająca w organie posiada legitymację do reprezentowania spółki.  Pozostają w pełni skuteczne zaciągnięte zobowiązania przez spółkę, a zatem wszystkie podjęte przez nią czynności zarówno z zakresu prawa pracy jak i zawarte umowy.

   

   

   

 • Kancelaria SDO będzie radzić przedsiębiorcom zrzeszonym w Północnej Izbie Gospodarczej

  31.07.2017

  Kancelaria SDO rozpoczęła współpracę z Północną Izbą Gospodarczą - największą izbą gospodarczą w Polsce, chroniącą i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

  Kancelaria zajmuje się sprawami gospodarczymi i na co dzień reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych. W tegorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” kancelaria Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy spółka partnerska zdobyła tytuł największej kancelarii w regionie.

  Jesteśmy kancelarią widoczną na zewnątrz, bierzemy udział w promowaniu zachodniopomorskich imprez, byliśmy m.in. jednym ze sponsorów turnieju Pekao Szczecin Open. Jesteśmy także członkami Klastra e-Biznesu w Goleniowie, a nadto wspieramy pro-bono organizacje pozarządowe w zakresie prawnym. Kancelarię tworzą cztery działy, zajmujemy się bowiem nie tylko prawem gospodarczym i handlowym, ale możemy się poszczycić bardzo dobrą znajomością postępowań administracyjnych oraz prawa budowlanego i zamówień publicznych, obsługując zarówno zamawiających, jaki i realizujących usługi przy dużych inwestycjach budowlanych. Atutem naszej kancelarii są niewątpliwie działy Gospodarczy i Zamówień Publicznych oraz Dział Inwestycji i Restrukturyzacji. Ten ostatni zajmuje się zagadnieniami inwestycyjnymi: od wprowadzania podmiotów do stref ekonomicznych, po badanie przekształceń, realizację przejęć lub podziałów spółek, czy obsługę prawną transakcji sprzedaży akcji lub udziałów. Ze względu na koniunkturę gospodarczą wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych zakładaniem spółek lub optymalizacją swojego działania.

  Warto także wspomnieć, że naszą specjalizacją są nowe technologie i ochrona danych osobowych. Jest to problematyka, która obecnie rozwija się bardzo dynamicznie; Internet, media społecznościowe, sprzedaż w Internecie, branża e-commerce, to wszystko powiązane jest z ochroną danych osobowych i prawem własności intelektualnej. Będziemy informować o stosowaniu znaków towarowych, oznaczeń. Są to zagadnienia z którymi, prędzej czy później, każdy przedsiębiorca będzie mieć do czynienia.

  Więcej informacji na stronie Północnej Izby Gospodarczej.

   

  Ranking RP 2017 web

   

 • Nowa fabryka mebli okrętowych i hotelowych Uni-Mebel

  07.07.2017

  Nasz klient - Uni-Mebel - już od 11 lat z sukcesem działa w branży okrętowej i meblowej. We wtorek oficjalnie rozpoczę...

  Opublikowany przez SDO Kancelaria Prawnicza na 5 lipca 2017
Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl